Uw kind centraal

Elk kind is uniek en mag er zijn. Ieder kind komt persoonlijk tot ontwikkeling op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We sluiten aan bij hun beleving , interesses en leerbehoeften . Bij ons staan 3 basisuitgangspunten centraal: relatie, autonomie en competentie.  Deze zijn van wezenlijk belang voor hun motivatie en hun welbevinden.  Daarnaast heeft ieder kind baat bij veiligheid, structuur en duidelijke afspraken. Kinderen die zich veilig voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit te gaan en hun ervaringen te vergroten en te verbreden. Hierdoor gaan ze nieuwe dingen leren. We vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken in een uitnodigende en stimulerende leeromgeving. Wie kan doen waar hij goed in is, wordt beter en ontwikkelt zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is immers nodig om te leren doorzetten ook wanneer iets moeilijker is.  Ze leren liefst op hun eigen manier, in hun eigen tempo en samen met anderen.

We streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit en houden daarbij rekening met persoonlijke kwaliteiten en talenten. Ons doel is om de voorwaarden te realiseren, kinderen de ruimte te geven en te stimuleren om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Dit op alle gebieden: taal, rekenen, cultuur, technologie, techniek, beweging, wereldoriëntatie enz., maar zeker ook ten aanzien van houding en gedrag, onderlinge omgangsvormen en welbevinden. We willen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zo goed mogelijke resultaten behalen, zelfvertrouwen hebben en hun mogelijkheden en talenten kennen en gebruiken, waardoor ze maximale kansen krijgen voor de toekomst.

Je voelt je thuis op De Borne!