Protocollen

Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik de Borne

 

 

 

Planning verdeling nieuwe thuisgroepen besproken en vastgesteld in de MR in schooljaar 2017-2018

18-05-31 Planning verdeling nieuwe thuisgroepen

 

Wilt u verlof aanvragen?

U kunt bij de directie of administratie een aanvraag formulier verlof ophalen of het formulier downloaden:

19-01-01 Aanvraagformulier verlof

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de directie of administratie zodat het in behandeling kan worden genomen.

 

 

 

Privacy

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal:
Binnenkort is het mogelijk om deze brief (PDF) hier te downloaden.

Privacy statement Xpect Primair,  toelichting omgaan met persoonsgegevens bij Xpect Primair:
20180309 PRIVACY toelichting omgaan met persoonsgegevens bij scholen van Xpect Primair DEF

 

U vindt hier binnenkort ook de andere protocollen zoals het dyslexieprotocol en het veiligheidsplan.

Heeft u vragen?
Loopt u gerust binnen.