Protocollen

Medicijngebruik

Hieronder kunt u het protocol medicijngebruik downloaden.

Protocol Medicijngebruik de Borne

 

Planning verdeling nieuwe thuisgroepen besproken en vastgesteld in de MR in schooljaar 2019 – 2020

(onder constructie)

 

 

 

Wilt u verlof aanvragen?

Vanaf januari 2020 kunnen ouders/verzorgers verlof aanvragen via de Borne-app onder de tegel FormulierenFormulieren overige.

De richtlijnen verlof buiten schoolvakanties vindt u in de Borne app onder de tegel InformatieOuders of kunt u hieronder downloaden:

20-01-23 Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

 

 

Privacy

De toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal is opgenomen in het aanmeld formulier van bs De Borne.

Privacy statement Xpect Primair,  toelichting omgaan met persoonsgegevens bij Xpect Primair:
20180309 PRIVACY toelichting omgaan met persoonsgegevens bij scholen van Xpect Primair DEF

 

Verkeersprotocol

Hieronder kunt u het verkeersprotocol downloaden:

Basisschool De Borne verkeersprotocol

 

 

U vindt hier binnenkort ook de andere protocollen zoals het dyslexieprotocol en het veiligheidsplan.

Heeft u vragen?
Loopt u gerust binnen.