Missie

Basisschool de Borne wil vanuit de kernwaarden: eigenaarschap, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, open -en onderzoekende houding, flexibiliteit, samenwerking en ambitie de best mogelijke basis voor de toekomst bieden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Van groot belang is de wentelbaarheid waarmee we ons onderwijs aan laten sluiten bij een maatschappij waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Vanuit voortdurende innovatie blijven we anticiperen op de snel veranderende maatschappelijke context waarin de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

Het voeren van de dialoog over actuele ontwikkelingen in het onderwijs vinden we dan ook een erg belangrijk uitgangspunt: hoe blijven we het onderwijs vormgeven in het belang van het kind van morgen?

We streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit en houden daarbij rekening met persoonlijke kwaliteiten -en talenten. Ons doel is om de voorwaarden te realiseren, kinderen de ruimte te geven en te stimuleren om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Dit op alle gebieden: taal, rekenen, cultuur, technologie, techniek, beweging, wereldoriëntatie enzovoorts., maar zeker ook op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling, onderlinge omgangsvormen en welbevinden. We willen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zo goed mogelijke resultaten behalen, zelfvertrouwen hebben en hun mogelijkheden en talenten kennen en gebruiken, waardoor ze maximale kansen krijgen voor de toekomst.