Bestuur Xpect Primair

Xpect Primair bestaat uit vijfentwintig nauw samenwerkende authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs.

De voorzitter van het College van Bestuur van de stichting is mevrouw Carin Zandbergen.

Het bezoekadres van het bestuurskantoor is J. Asselbergsweg 38 Tilburg.

Contactgegevens:

Stichting Xpect Primair
Postbus 4199
5004 JD Tilburg
T : 013 – 4648230
F : 013 – 4648239
E : bestuur@xpectprimair.nl
W: www.xpectprimair.nl

Xpect Primair heeft een heldere visie op de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. We weten waarnaar we met elkaar streven, hebben een duidelijk idee van onze ambities en dragen dat ook uit. Er is oog voor iedereen en ieder kind krijgt iets mee om volwaardig en evenwichtig op te groeien. Daarnaast hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. We benadrukken dat we in ons gedrag, onze houding en ons handelen voor elkaar en voor anderen betrouwbaar zijn. We staan voor ons eigen verhaal, maar luisteren ook naar wensen en behoeften van anderen. Voor een optimale communicatie zorgen we voor de juiste middelen en faciliteiten. Xpect Primair medewerkers zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. Daadkracht is een volgende kernwaarde die past bij Xpect Primair. Daarmee doelen we op de bereidheid om actie te nemen op het juiste moment, de gewoonte om niets te laten liggen tot morgen wat vandaag ook nog afgerond kan worden. Door de focus op vernieuwing herinneren we ons eraan dat we vooruit blijven kijken en op tijd inspelen op veranderende omstandigheden, behoeften en wensen. Stilstaan is achteruitgaan vinden wij. Nieuwe uitdagingen vragen om vernieuwende oplossingen. Xpect Primair maakt werk van vernieuwing op verschillende manieren, onder andere door computers en digitale schoolborden in de lessen te brengen en nieuwe onderwijskundige inzichten in te voeren. Maar ook in de vorm van onderscheidende communicatie en personeelsbeleid laten we zien dat we verder kijken. Tot slot koesteren wij de waarde: professionaliteit. Daarmee verplichten wij ons om onszelf te blijven ontwikkelen, om kritisch te blijven naar onszelf en naar onze collega’s en om telkens het maximaal mogelijke te doen om scholen, leerlingen en leerkrachten optimaal tot hun recht te laten komen.