Betekenisvol leren

We zijn gewend om in het basisonderwijs alle vakken los van elkaar te geven. Toch zien we dat het leren makkelijker wordt als er verbanden en verbindingen worden gelegd tussen vakgebieden. Zo is taal in elk vakgebied aanwezig: er wordt in elk vak gelezen, gepraat, geschreven. Binnen wereldoriëntatie wordt gevraagd iets te bekijken, iets op te zoeken, iets te presenteren en dat heeft ook alles met taal te maken. Wij kiezen ervoor om dus meer in samenhang te leren en vakgebieden met elkaar te verbinden. De kernconcepten helpen ons om dit te realiseren. Terwijl de kinderen aan de kernconcepten werken wordt zoveel als mogelijk ook een verband gelegd met techniek of cultuur zodat ze betekenisvol kunnen leren.

Naast het aanbod in de school zoeken we ook steeds meer naar samenwerking buiten de school om de kinderen te laten leren in de “echte” wereld en een breder aanbod aan te kunnen bieden waarmee we veel beter aan kunnen sluiten bij onderwijsbehoeften en talenten van kinderen. Zo hebben we als school in samenwerking met het Groene Bosch een eigen moestuin en een keuken waar kinderen samen met een leerkracht en vrijwillige experts zelf aan de slag kunnen. Tevens hebben we een mediaruimte waar kinderen volop met betekenisvolle taal bezig zijn. Ze maken hun eigen Borne-Journaal waarbij ze vloggen, filmen, interviewen, presenteren, verhalen schrijven enzovoorts. Bent u benieuwd naar nog veel meer arrangementen kijk verder op deze website bij de verschillende units of kom een keer langs voor een kijkje.

“Basisschool de Borne maakt onderwijs tot beleving en begeleidt leerlingen om op een betekenisvolle manier te onderzoeken en te ontdekken.”