Unit 4

Wij zijn unit 4 Praktische informatie met betrekking tot de gang van zaken in onze unit: informatiefolder unit 4 2020-2021  


Unit 3

Wij zijn unit 3 Welkom op de pagina van unit 3. In unit drie zitten kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. In unit 3 werken we zoveel mogelijk op het niveau van het kind. Zo werken we met de rekenhuisjes. Dit is een systeem waarbij de rekendoelen die behaald moeten worden gebundeld […]


Eline van Andel


Unit 2

Wij zijn unit 2 Praktische informatie met betrekking tot de gang van zaken in onze unit: Ouder-infobrochure Unit 2 versie 3 – 2020-2021


Loes Berkers


Sandra van Bokhoven


Odile Booij


Jacqueline van Dijck


Edith van Hoorn


Het Borne beweegteam: Fenna van den Hoven, Bas van Ierland, Kjeld Dijkstra


Eveline Mommers


Amber van Poppel


Carien Rijs


Marion van de Wiel


Dennis van den Wildenberg


Pim van Zundert


Tijd en ruimte

In het kernconcept Tijd en ruimte wordt de herkomst van ons tijdsysteem (dagen, jaren) en de klimaatverschillen en seizoenen op aarde verklaard aan de hand van de positie en de beweging van de aarde ten opzichte van de zon. De wijze waarop de aarde en de maan zich continu ten opzichte van de zon en […]


Communicatie

Communicatie is één van de meest wezenlijke kenmerken van de mens. Ook bij het leren speelt communicatie een belangrijke rol. We communiceren voortdurend met elkaar, zowel mondeling als schriftelijk, zowel verbaal als non verbaal. Bij communicatie probeert de zender een boodschap over te brengen naar de ontvanger. Of de boodschap overkomt zoals bedoeld hangt af […]


Binding

Leerlingen ervaren in dit kernconcept dat de mens een groepsdier is en leren welke consequenties dit heeft. Mensen hebben de natuurlijke behoefte om bij een groep te horen en elke mens (op enkele uitzonderingen na) hoort bij verschillende groepen die meer of minder hecht zijn (familie, klas, vriendengroep, club, enzovoort). Binnen het kernconcept is ruime […]


Macht en regels

Centraal in dit kernconcept staat de vraag in hoeverre gedrag wordt bepaald door eigen vrije wil of door wat anderen impliciet of expliciet van je verwachten of afdwingen. Dit vormt de basis voor het besef wat macht is, hoe je macht kunt krijgen en hoe macht wordt uitgeoefend. Een belangrijk aspect van het uitoefenen van […]


Evenwicht en kringloop

In dit kernconcept leren leerlingen verschijnselen in de natuur en de maatschappij te verklaren aan de hand van de begrippen ’evenwicht’ en ‘kringloop’. In de natuur en bij mensen wordt gestreefd naar evenwicht, naar een balans, zoals bij een weegschaal, maar bijvoorbeeld ook een balans tussen de hoeveelheid eten die je tot je neemt en […]


Nieuw buitenspeelmateriaal unit 1

Vanochtend stond er wel een héél groot cadeau in de school! Wat zou het zijn.. Het pakketje met gedichtje bleek voor unit 1 te zijn! Snel naar buiten om eens te kijken wat erin zat. Heel veel nieuw buitenspeelmaterialen voor op het schoolplein, wat enorm fijn! Bedankt (JOGG) Sinterklaas & Zwarte Piet: de kindjes gaan […]