Dramataal

Laatst hebben we dramataal gehad. Dit gaat over dingen zoals: rode en groene tekstballonnen, “slik de Efteling maar even in” en “kijk is even lekker naar jezelf”. Deze uitspraken gaan over je gedrag naar anderen en over je gevoelens. Dat je ’luikjes’ hebt en dat als je die openzet je dan iets van jezelf laat zien. Ook als je bijvoorbeeld verdrietig bent en je dat niet wilt laten merken, dat je dan je ‘gordijntje’ naar beneden trekt en het: weg lacht, mensen gaat negeren, denken van: Boeien of je wordt gewoon boos. Binnenkort krijgen we nog een laatste les Dramataal.

Er zijn ook 2 ouderavonden geweest waar de ouders, van de leerlingen van unit 4, te horen hebben gekregen wat wij doen tijdens dramataal en hebben ze zelf een les dramataal gehad.

We hebben ook zelf tekstballonnen gemaakt, rode en groene, die hebben we opgehangen aan de muur in 4C

Geschreven door: Fijke van Lier


Ga terug