Opening KC Evenwicht en Kringloop Unit 1 en 2


2019-03-19

Vandaag hebben we het Kernconcept Evenwicht en Kringloop geopend met een interactief toneelstuk.

De juffen beelden tegenstellingen uit en de kinderen moesten raden welke tegenstellingen ze zagen. Hard en zacht, vrolijk en sip, snel en langzaam, gezond en ongezond. Wat zagen de kinderen veel tegenstelling. Maar de key is natuurlijk: evenwicht.

Ga terug