De Borne is een ‘Gezonde School’


2019-01-09

Trots: de Borne is een Gezonde School! 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport . Doordat we op de Borne kwalitatieve gymlessen verzorgen, naschools sporten, sportdagen organiseren, citytrainer juniors opleiden, pauze activiteiten verzorgen etc. hebben we dit themacertificaat behaald!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Ga terug