Unit 3

Wij zijn unit 3

Welkom op de pagina van unit 3. In unit drie zitten kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar.
In unit 3 werken we zoveel mogelijk op het niveau van het kind. Zo werken we met de rekenhuisjes. Dit is een systeem waarbij de rekendoelen die behaald moeten worden gebundeld zijn per rekendomein. Binnen elk rekendomein werkt elk kind op zijn of haar eigen niveau.

Bij spelling werken we ook op het niveau van het kind aan de hand van een instapdictee. Daar waar kinderen nog fouten in maken worden ze extra in ondersteund.

In de middagen staat het kernconcept centraal. Kinderen in unit 3 gaan leren onderzoeken. Dit doen ze aan de hand van onderwerpen die de leerkrachten voorbereiden.

Elke periode heeft de mentor samen met het kind een mentorgesprek. Daarin wordt de ontwikkeling besproken en worden samen met het kind eigen doelen opgesteld. Dit zijn doelen waarin kinderen zelf graag beter willen worden. Drie keer per jaar zijn er gesprekken tussen mentor, kind en ouders.

Ouder-infobrochure Unit 3 2020-2021

 

Groepen

Thuisgroep 3A

Thuisgroep 3B

Thuisgroep 3C

Thuisgroep 3D

Onderwijsassistent unit 3

IB-er unit 3

Nieuws overzicht