Macht en Regels: Verkeer

Dit kernconcept besteden we ook aandacht aan verkeer. We gaan actief de straat op en kijken naar diverse verkeerssituaties. Ook zijn we in de klas veel bezig met verkeersregels, borden en jezelf veilig in het verkeer verplaatsen.


Ga terug