Onderwijsspecialisten van Edux laten zich inspireren op De Borne


2018-03-13

Maandag 19 februari jl. kreeg de Borne 12 nieuwsgierige onderwijsspecialisten van Edux onderwijspartners uit Ulvenhout op bezoek. Zij wilden alles weten over onze innovatieve aanpak.

Edux onderwijspartners www.edux.nl is een organisatie van 40 professionals. Hun team bestaande uit onderwijskundigen, orthopedagogen en psychologen zet zich elke dag in voor beter onderwijs en optimale ontwikkeling van kinderen. Zij adviseren, trainen, coachen, ondersteunen professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en in de kinderopvang. De orthopedagogen en psychologen zijn gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding bij kinderen en jongeren met leerproblemen (zoals dyslexie) en sociaal emotionele problemen. Edux bouwt met scholen aan het onderwijs van de toekomst.

De directeur Monique Aarts verzorgde een presentatie, waarna een rondleiding volgde. Een van de leerkrachten vertelde over de manier waarop de school zicht houdt op de ontwikkeling van de kinderen. De terugkoppeling door Edux was inspirerend voor de leerkrachten en de directeur. De adviseurs waren verrast door de enorme inzet en inventiviteit van de leerkrachten. Veel van de visie van de school werd herkend in de praktijk. Opvallend waren de actieve betrokkenheid, de motivatie van de kinderen en de leerresultaten bij rekenen, taal en lezen zijn goed op niveau. De grote variatie in onderwijsactiviteiten, waarbij de kinderen op allerlei manieren actief kunnen leren dwong respect af. Op het einde van de ochtend vertrokken de adviseurs weer: gevoed door allerlei ideeën over de praktische invulling van een mooi onderwijsideaal.

Ga terug