Evenwicht en kringloop

In dit kernconcept leren leerlingen verschijnselen in de natuur en de maatschappij te verklaren aan de hand van de begrippen ’evenwicht’ en ‘kringloop’. In de natuur en bij mensen wordt gestreefd naar evenwicht, naar een balans, zoals bij een weegschaal, maar bijvoorbeeld ook een balans tussen de hoeveelheid eten die je tot je neemt en de hoeveelheid energie die je verbruikt of tussen je inkomsten en je uitgaven. In de natuur is er bijna nooit sprake van evenwicht, bijna altijd is ergens een ´teveel´ en ergens een ´te weinig´. Door de zon wordt bijvoorbeeld de lucht opgewarmd en ontstaat er een hoge drukgebied. Deze verstoring van het evenwicht zorgt voor beweging, in dit geval voor wind. Veel kringlopen zijn te verklaren door een voortdurend streven naar evenwicht. De leerlingen doen in dit kernconcept ervaring op met diverse soorten kringlopen in de gebieden Mens en maatschappij en Natuur en techniek.


Ga terug