Communicatie

Communicatie is één van de meest wezenlijke kenmerken van de mens. Ook bij het leren speelt communicatie een belangrijke rol. We communiceren voortdurend met elkaar, zowel mondeling als schriftelijk, zowel verbaal als non verbaal. Bij communicatie probeert de zender een boodschap over te brengen naar de ontvanger. Of de boodschap overkomt zoals bedoeld hangt af van twee factoren: wil de ontvanger de boodschap ontvangen en begrijpt de ontvanger de boodschap? Een boodschap kan verkeerd begrepen worden als de boodschap onvoldoende duidelijk is of anders wordt geïnterpreteerd dan de bedoeling is. Er is dan sprake van een misverstand. Er kan ook sprake zijn van een andere waarneming van de werkelijkheid. De werking van de zintuigen komt daarom eveneens in dit kernconcept aan bod. Het kernconcept Communicatie hangt nauw samen met het basisdomein Taal. In dit kernconcept worden de inzichten aangedragen, waardoor leerlingen inzien waarom de vaardigheden die ze bij taal leren van belang zijn. Ze leren bijvoorbeeld het belang van een correcte spelling en grammatica en een goede lay-out, omdat een boodschap die er aantrekkelijk uitziet, beter wordt opgenomen en eerder aangenomen. Leerlingen leren tijdens dit kernconcept wat de ingrediënten zijn van een goede communicatie, in het basis domein Taal oefenen ze de vaardigheden om dit te bereiken.

Ga terug