Binding

Leerlingen ervaren in dit kernconcept dat de mens een groepsdier is en leren welke consequenties dit heeft. Mensen hebben de natuurlijke behoefte om bij een groep te horen en elke mens (op enkele uitzonderingen na) hoort bij verschillende groepen die meer of minder hecht zijn (familie, klas, vriendengroep, club, enzovoort). Binnen het kernconcept is ruime aandacht voor verschillende soorten groepsprocessen. Een ander belangrijk inzicht in het kernconcept Binding is afhankelijkheid. Op het niveau van de samenleving leren leerlingen dat historisch gezien mensen steeds meer zijn gaan samenwerken en daardoor ook steeds meer afhankelijk van elkaar zijn geworden. Lang geleden trokken mensen rond, op zoek naar voedsel, water en beschutting. Daarna leefden mensen in kleine groepen die voor zichzelf zorgden. Later gingen de mensen handel met elkaar drijven, ontstonden dorpen en steden en werden taken verdeeld. Op deze wijze konden mensen zich specialiseren in verschillende beroepen. De verschillende sectoren (landbouw, industrie en dienstverlening) komen in dit kernconcept aan de orde. Evenals het feit dat onze samenleving nu veel complexer is dan vroeger.


Ga terug