Groei en leven

Groei en leven is in het leven van kinderen al heel vroeg een intrigerend onderwerp. Door de beweeglijkheid of dynamiek en de veelvormigheid en veelsoortigheid trekt alles wat groeit, bloeit en leeft al heel snel de aandacht van kinderen. In dit kernconcept staat de diversiteit, de veelsoortigheid en veelvormigheid van het leven centraal. Heel vanzelfsprekend brengen we daarin ordening aan. Aanvankelijk blijven we heel dicht bij het kind en diens ervaringswereld. Geleidelijk aan merken we dat elke ordening haar tegenordening, grensgevallen, tussenvormen of overgangsvormen kent. Is er een ordening die alle ordeningsproblemen ondervangt? Bij dit kernconcept gaat het ook om het besef wat leven is, hoe ons lichaam werkt, wat nodig is voor leven en wat nodig is om leven door te geven. Alles wat leeft maakt een bepaalde ontwikkeling of groei door. Elk kind maakt een soortgelijke groei (ontwikkeling) door op verschillende gebieden, maar ook vindt er ontwikkeling plaats van mens en dier als soort (evolutie). Verschillen in vorm en leefwijze blijken verband te houden met verschillen in functie en leefomgeving. Tot slot staat het besef centraal dat de manier waarop we nu met de aarde omgaan het natuurlijk evenwicht verstoort. Leerlingen gaan inzien dat leven nu onder andere omstandigheden plaatsvindt dan vroeger en dat zorg voor die omstandigheden belangrijk is voor het (voort)leven van mensen, dieren en planten.


Ga terug