Materie

In dit kernconcept staan leerlingen stil bij de vraag waar alle dingen van gemaakt zijn, van welke materie ze zijn. Ze ervaren dat stoffen heel verschillende eigenschappen hebben en dat een stof verschillende verschijningsvormen kan hebben (vast, vloeibaar en gas). Analyseren, selecteren en categoriseren zijn vaardigheden die in dit kernconcept ruimschoots aan bod komen. Leerlingen leren dat alle stoffen zijn opgebouwd uit slechts een honderdtal bouwstoffen: atomen of elementen. De atomen gaan met elkaar verbindingen aan en vormen zo moleculen. Door moleculen of atomen met elkaar te verbinden of juist te splitsen, kunnen nieuwe stoffen worden gemaakt. Het aanleren van een onderzoekende houding en het zelf onderzoeken van materialen speelt een belangrijke rol in dit kernconcept.


Ga terug