Welkom

Een school kiezen voor uw kind

UPDATE vrijdag 8 januari 2021

Helaas kunnen wij voorlopig  i.v.m. de nieuwe richtlijnen van het RIVM rondom COVID-19 geen ouders ontvangen voor een kennismaking en een rondleiding door onze school. Zodra de situatie wijzigt, melden wij u dit via een nieuwe update. Wij hopen dat wij u binnenkort weer mogen ontvangen op onze school.

Op dit moment is het ook niet duidelijk of de in onze jaarkalender geplande informatieavond (dinsdag 23 maart 2021, vanaf 19.30 u.) en open dag (donderdag 25 maart 2021, 8.30 – 12.00 u.) door gaan. Zodra hierover meer bekend is, melden wij u ook dit via een update.

Wilt u meer informatie over onze school of uw kind aanmelden?
Stuur dan een email naar: norman.delangen@xpectprimair.nl of neem telefonisch contact op: 013 – 4675632.

KLIK HIERals u meer wilt weten over unit 1, leerjaar 1 en 2. 

De basisschool vormt een belangrijk deel van ons leven. Zowel voor het kind als voor u als ouder. Uw kind brengt acht jaar lang een groot deel van de week op de basisschool door. Een goede school voor uw kind kiezen is dan ook een belangrijke stap. De school legt samen met u een belangrijke basis voor de ontwikkeling van uw kind. U wilt dat die basis zo goed mogelijk is en dat uw kind zich met de eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelt.

Scholen verschillen in de manier van werken, in de sfeer, in de visie op hoe kinderen leren en in de wijze van omgaan met kinderen. Binnen de Borne zijn we intensief bezig met innovaties binnen het onderwijsaanbod passend bij de visie van ons onderwijs. In schooljaar 2016-2017 hebben wij een vernieuwend onderwijsconcept geïntroduceerd dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. Ik ben trots dat ik deel uitmaak en leiding mag geven aan een geweldig team op deze school. Een school waar we het belangrijk vinden dat je mag zijn wie je bent, waar je je grenzen verlegt en je op zoek gaat naar je talenten. Het welbevinden van kinderen staat bij dit alles centraal. Als je je prettig voelt en je zit goed in je vel, dan heb je de mogelijkheden om je optimaal te ontwikkelen. “Je voelt je thuis op de Borne” is dan ook het belangrijkste uitgangspunt om dit gezamenlijk te realiseren voor kinderen, ouders en collega’s. Persoonlijke ontwikkeling vinden we heel belangrijk. Het gaat hand in hand met kennisverwerving, spelend leren, een onderzoekende houding, samenwerkend leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten.

De directie van basisschool De Borne wil u graag helpen bij het maken van deze keuze. Wij verwelkomen u graag voor een gesprek over ons schoolconcept en verzorgen een rondleiding voor u en uw kind wanneer de school in bedrijf is.

Tot ziens op basisschool de Borne, waar leren betekenis krijgt voor kinderen.

Met vriendelijke groeten,
Norman de Langen,
directeur.