Praktische Informatie

Home / Praktische Informatie


NAAR DE BASISSCHOOL

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind of wilt u uw kind inschrijven op onze school? Maak dan een afspraak met onze directeur Monique Aarts. Zij leidt u graag persoonlijk rond in onze school.
Bij haar kunt u dan ook een aanmeldingsformulier verkrijgen of u kunt er een hier downloaden: 14-12-18 Aanmeldingsformulier de Borne nieuw

Door de groei van het aantal leerlingen op onze school geldt vanaf schooljaar 2016 – 2017 een aannamebeleid.
Dit is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad en het bestuur van Xpect Primair.
U kunt dit document downloaden en kennisnemen van de inhoud: 17-08-01 aannamebeleid de Borne .

U kunt Monique Aarts bereiken op telefoon: 013- 4675623 of per e-mail: bs.de.borne@xpectprimair.nl

Voorwaarden voor aanmelding:

  • Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school (als u eerder aangeeft dat u uw kind graag op onze school geplaatst ziet, registreren wij de gegevens op een voorlopige aanmeldlijst, die nog niet als definitieve aanmelding geldt).
  • Aanmelden moet schriftelijk gebeuren door de ouders. Aanmelden moet minimaal 10 weken voor de eerste schooldag.
  • Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven.
  • De ouders onderschrijven de grondslag van de school.