Het Team

Home / Pages / Het Team


Op De Borne staat een team enthousiaste professionals klaar om het beste uit de kinderen te halen.Monique Aarts

Directrice

Monique draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, sfeer, begeleiding en het welzijn van eenieder die bij de school betrokken is.

Mail: monique.aarts@xpectprimair.nl


Gerke Ruiterkamp

Intern begeleider groep 1 t/m 4

Gerke houdt zich vooral bezig met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleider bespreekt de problemen van deze leerlingen met de leerkracht, onderhoudt contact met de ouders en externe instanties en zorgt voor voorwaarden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.

Mail: gerke.ruiterkamp@xpectprimair.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag


Jeanne Janssen

leerkracht unit 1
Docent van: Groep 1A, 1D,

Mail: jeanne.janssen@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Sandra van Bokhoven

Leerkracht unit 1
Docent van: Groep 1B

Mail: sandra.vanbokhoven@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Eveline Mommers

leerkracht unit 1
Docent van: Groep 1C

Mail: eveline.mommers@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Eline van Andel

leerkracht unit 1
Docent van: Groep 1E

Mail: eline.vanandel@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Loes Berkers

leerkracht unit 2
Docent van: Groep 2B

Mail: loes.berkers@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Odile Booij

leerkracht unit 1
Docent van: Groep 1B

Mail: odile.booij@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Marloes Bastianen

Intern begeleider groep 5 t/m 8

Mail: marloes.bastianen@xpectprimair.nl

Marloes houdt zich vooral bezig met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleider bespreekt de problemen van deze leerlingen met de leerkracht, onderhoudt contact met de ouders en externe instanties en zorgt voor voorwaarden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Carien Rijs

leerkracht unit 2
Docent van: Groep 2D

Mail: carien.rijs@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Paul van Bavel

Leerkracht unit 3
Docent van: Groep 3C

Mail: paul.vanbavel@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Jacqueline van Dijck

Leerkracht unit 3
Docent van: Groep 2C

Mail: jacqueline.vandijck@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Karin Termeer

Basisschoolcoach

Mail: karin.termeer@xpectprimair.nl

Vanaf dit schooljaar is Karin de basisschoolcoach.
Wat houdt basisschoolcoach o.a.. in:
· de organisatie voor verdelen van de PABO studenten over de groepen samen met directie
· coachen en begeleiden van de PABO studenten
· ondersteunen van de mentoren
· mee denken over beleid betreffende Opleiden van PABO studenten samen met coördinatoren opleiden in school, directies, en PABO docenten
· samenwerking/overleg met de andere 8 kernscholen
· samenwerking met de PABO contactdocent

Werkdag: dinsdag


Yvonne Weerts

leerkracht unit 2
Docent van: Groep 2B

Mail: yvonne.weerts@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


John Uijens

CONCIËRGE

John zorgt voor het aannemen van telefoontjes bij bijv. ziekte of overblijven, voor het onderhoud, het kopiëren, de koffie en de thee, de verzorging van de personeelsruimte en nog veel meer.

Mail: john.uijens@xpectprimair.nl


Marion van de Wiel

Administratie

Marion is verantwoordelijk voor administratieve en secretariële werkzaamheden.
Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag en vrijdag tot 14.00 u.

Mail: marion.vandewiel@xpectprimair.nl


Ad van Raak

Coördinator wetenschap en techniek

Mail: ad.vanraak@xpectprimair.nl

Coördinator wetenschap en techniek
Werkdagen: dinsdag en donderdag


Gerrie Meijer

Leerkracht met zorgtaken / remedial teacher

Mail: gerrie.meijer@xpectprimair.nl

Naast alle extra zorg in de klas zijn er ook nog enkele leerlingen die buiten de groep wat specifiekere aandacht nodig hebben. Gerrie begeleidt deze leerlingen in nauwe samenwerking met het Zorgteam.


Marike Ketelaars

Leerkracht unit 1
Docent van: Groep 1E, 1A,

Mail: marike.ketelaars@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Desiree van de Ven

Bouwcoördinator en leerkracht unit 4
Docent van: Groep 4C

Mail: desiree.vandeven@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Lotje de Vos

Bouwcoördinator en leerkracht unit 1
Docent van: Groep 1D

Mail: lotje.devos@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Fenna van den Hoven

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Mail: fenna.vandenhoven@xpectprimair.nl

De combinatiefunctionairs Onderwijs geeft Bewegingsonderwijs aan groep 3 t/m 8. Daarnaast is Fenna de ‘spin in het web’ in de wijk binnen het totale naschoolse sportaanbod. Als vakleerkracht verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen de school. Daarnaast het ontwikkelen van een naschools aanbod voor jeugd in de omgeving. Veilige sport- en beweegsituaties waarbij plezier in bewegen centraal staat.


Geert Brand

Leerkracht unit 4
Docent van: Groep 4A

Mail: geert.brand@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Dennis van den Wildenbergh

Leerkracht unit 3
Docent van: Groep 3A, 3B,

Mail: dennis.vandenwildenbergh@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Pim van Zundert

Leerkracht unit 3
Docent van: Groep 3A

Mail: pim.vanzundert@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Norman de Langen

Leerkracht unit 4
Docent van: Groep 4B

Mail: norman.delangen@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Petra Bertens

Leerkracht unit 3
Docent van: Groep 3B

Mail: petra.bertens@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Amber van Poppel

Docent van: Groep 2A

Mail: amber.vanpoppel@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Paul Smits

Docent van: Groep 3D

Mail: paul.smits@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.


Dana Folwaij

Docent van: Groep 2D

Mail: dana.folway@xpectprimair.nl

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met ouders. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.