21st Century Skills

Home / Onze school / Visie / 21st Century Skills


Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tabletten en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in de huidige maatschappij nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast rekenen en taal, skills als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs het best kan inspelen op de snelle veranderingen in de maatschappij. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.
Alle leerkrachten volgen dan ook de opleiding Onderwijs in de 21ste eeuw en met het team bepalen we visie hoe onderwijs 21ste eeuw timmergereedschap in het huidige onderwijs op de Borne plek kan krijgen.