Onderwijs en visie

Home / Onderwijs en visie


De Borne is een katholieke school. Dat komt in de eerste plaats tot uiting in de manier waarop wij met levensvragen omgaan. Dit gebeurt aan de hand van projecten, vanuit een open levensbeschouwelijke optiek. Niet alleen met respect voor verschillende levensvisies, maar ook met inbreng van die verschillende levensvisies.

We willen onze identiteit ook uitdragen door de sfeer op school en de manier waarop we met elkaar omgaan. Als het aan ons ligt, verlaat uw kind De Borne met een positieve levensinstelling, gevoel voor rechtvaardigheid, een onbevooroordeelde houding, de moed een eigen oordeel te vormen en de wil om de wereld te leren kennen.

Het welbevinden van het kind staat centraal!

Samenwerking met ouders/verzorgers
De samenwerking met de ouders/verzorgers en school vinden we erg belangrijk. De school staat open voor de ouders en hoopt dat ouders deze laagdrempeligheid ook zo ervaren. De ontwikkeling van het kind staat centraal en hier zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor. De samenwerking komt op diverse manieren tot uiting:

1. In informele gesprekken bij bijvoorbeeld het halen en brengen van u kind.

2. In formele gesprekken die jaarlijks meerdere keren gepland staan. Het eerste gesprek is als u kind zes weken op school is. U kunt ook altijd tussendoor een afspraak maken voor een ouder gesprek.

3. ondersteuning door ouders,  zoals bijvoorbeeld het assisteren bij het organiseren van feesten en het helpen bij het onderwijsactiviteiten. Bovendien worden ouders/verzorgers ook via de Medezeggenschapsraad en Oudervereniging bij de school betrokken.

Adaptief onderwijs
Wij zijn steeds in beweging om ervoor te zorgen dat het onderwijs op onze school zo is ingericht, dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Daarbij kijken wij zoveel mogelijk naar het individuele kind en bieden ADAPTIEF onderwijs. Daarbij maken wij gebruik van uiteenlopende materialen en instructieroutes: de snelle leerlingen snel aan de slag en extra hulp voor de leerling die dat nodig heeft. Daarnaast is adaptief onderwijs ook het gegeven dat de leerling in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid neemt voor planning en evaluatie van het eigen leerproces.