Je voelt je thuis op De Borne

Home / Je voelt je thuis op De Borne


JE VOELT JE THUIS OP DE BORNE

Dit motto staat hoog in ons vaandel en geldt voor ons allemaal: kinderen, ouders en leraren. Want alleen als een kind zich welkom, veilig en geborgen voelt, zal het zich op basis van zijn/haar mogelijkheden ontwikkelen en zich daarbij goed bij voelen.

De sfeer
We zorgen op de Borne voor een open, informele sfeer. Rust, structuur en regelmaat geven de kinderen veel gelegenheid om op een plezierige manier te werken en op een spontane manier met elkaar en leerkrachten om te gaan. Hard werken, maar ook vieren neemt een belangrijke plaats in op onze school.

schoolregel

Gedragsregels
Er is veel aandacht voor gedragsregels: respect voor elkaar, het accepteren van de ander. Daarom begint ons schooljaar altijd met week 0″. In deze week staan we met de kinderen stil bij onze regels en laten de kinderen ook samen regels afspreken over hoe we met elkaar omgaan in de groep. In de hogere groepen wordt een pestprotocol opgesteld waarbij de kinderen door ondertekening aangeven dat ze hun uiterste best zullen doen zich aan afspraken te houden die bij dit protocol horen.

Zorg voor iedereen
We willen dat ieder kind binnen zijn of haar mogelijkheden de eindstreep haalt. En we weten maar al te goed dat dit bij de een met meer moeite gepaard gaat dan bij de ander. We stimuleren onze leerlingen door hen te begeleiden, uit te dagen en moed in te spreken. We creëren een plezierige sfeer waarin het fijn werken is en bevorderen daarbij de zelfstandigheid van onze leerlingen. De groepsleraren streven er in overleg met het zorgteam naar ‘ zorg op maat’ te bieden.

Een open deur
Een goed contact met u als ouder is voor ons erg belangrijk. Door met elkaar te praten over zaken die voor u en ons belangrijk zijn, zal dat vertrouwen alleen maar toenemen. Onze deur staat dan ook altijd voor u open. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen op school en de ontwikkeling van uw kind. Een goede samenwerking bevordert immers ieders welbevinden.

Ontwikkeling
Onderwijs leeft, onderwijs is in beweging. Vaak horen we ouders zeggen: wat is er toch veel veranderd vergeleken met mijn lagere schooltijd. Gelukkig maar! Steeds meer stemmen wij het onderwijs af op de behoeften van ieder individueel kind. We staan bij de Borne open voor deze ontwikkelingen en scheppen uitdagingen voor alle kinderen.